Uppsala Wudang Pai upphör!

På ett extrainsatt årsmöte den 14:e november 2020 beslutades att föreningen Uppsala Wudang Pai kommer att läggas ner under december 2020. I och med detta så kommer denna webbplats samt befintliga e-postlistor avslutas.

För de som vill fortsätta träna Wudang Kung Fu i någon form, men utan Daniel som ledare, så har vi startat en ny facebook-grupp Uppsala Wudang Kung Fu träningsgrupp där vi kan planera in framtida träningar, workshops e.t.c. Ansök om medlemskap om ni vill haka på! Vi har också skapat en ny e-postgrupp, uppsalawudang@gmail.com, för utskick av information. Skicka ett mail till denna adress om du vill vara med på listan!

Vad gäller befintliga facebook-gruppen Wudang Pai Uppsala, så kommer vi inte att använda oss av den. Det är upp till Jacob och Daniel hur denna kommer att drivas vidare.

För de som är intresserade finns protokollet från årsmötet här.


Uppsala Wudang Pai ceases!

On an extra annual meeting 14th november 2020 it was decided to end our association Uppsala Wudang Pai during december 2020. As a consequence, this web site and current email lists will soon shut down.

For those of you who want to continue practicing Wudang Kung Fu in some form, but without Daniel as coach, we have started a new facebook group Uppsala Wudang Kung Fu träningsgrupp where we can plan future pracise, workshops e.t.c. Apply for membership if you want to join us! We have also created a new email list, uppsalawudang@gmail.com. Send an email to this address if you want to join the list!

Concerning the current facebook group Wudang Pai Uppsala, this will not be used by us for the above purpuse anymore. The future of this group is up to Jacob and Daniel to decide.

For those interested the protocol from the annual meeting can be found here.